top of page

יוצאים מהמסך
תוכנית מס' 5513

תוכנית העצמה לפיתוח מיומנויות לזיהוי ושימוש בחוזקות, עצמאות ומניעת תלות בחומרים ממכרים לצד איזון טכנולוגי. המתודולוגיה עושה שימוש בסרטונים, דמיון מודרך, כלים מעולם ה – CBT והלמידה ההתנסותית, תיאורי מקרה ולמידה חווייתית.

במסגרת התוכנית לומדים המשתתפים כיצד לזהות את חוזקותיהם, להציב מטרות בחייהם ולהשיגם תוך פריצת פרדיגמות ואמונות מגבילות. בנוסף, לומדים המשתתפים על סוגי התקשורת השונים וההבדלים בין תקשורת מאחורי מסך ופנים אל פנים, הנזקים הייחודיים של אלכוהול, מריחואנה, סיגריות וסמים אחרים על מוח מתפתח וכיצד לפתח חוסן נפשי ולהימנע משימוש בהם.

את התוכנית ניתן ללוות במפגשי הדרכה להורים ואנשי צוות, מפגשים משותפים של הורים ותלמידים וימי שיא כדוגמת "פסטיבל סרטים" המייצרים חיבור אישי ורגשי חזק של המשתתפים עם הנושא באמצעות עיסוק בו ומתן ביטוי לסיפוריהם וחוויותיהם האישיות.

קבוצת בני נוער בפעילות סדנאית של המכון

מטרות התוכנית

 1. העצמה וחיזוק חוסן אישי וחברתי

 2. הקניית כלים להצבה והשגת מטרות, זיהוי ופריצה של אמונות מגבילות

 3. הקניית ידע וכלים לאיזון טכנולוגי ומניעת שימוש באלכוהול וסמים

 4. חינוך למיניות וזוגיות בראה ומניעת חיזור

אוכלוסיית היעד

כיתות ג'-י"ד, צוותי ניהול וחינוך, אנשי טיפול, הורים

 

עקרונות פעולה

 • מתן מידע אמין ומותאם גיל

 • פיתוח חשיבה ביקורתית

 • פיתוח חוסן נפשי

 • העצמת החוזקות

 • יצירת חיבור רגשי לנושא

 • למידה התנסותית

 

 

דרכי פעולה

 1. הדרכה ומסירת מידה אמין ומותאם גיל

 2. תרגול מיומנויות ויצירת חיבור רגשי לנושא באמצעות למידה התנסותית

 3. סימולציות ותיאורי מקרה

 4. הדרכות צוות והורים

 

תוצאות מצופות

 1. המשתתפים יזהו ויעשו שימוש יעיל בחוזקותיהם

 2. המשתתפים יציבו מטרות אפקטיביות וידעו להשיגם

 3. המשתתפים יכירו את ההשפעות הייחודיות שיש למדיה על התפתחותם שיקול דעת נבון בנוגע לצריכתם

 4. המשתתפים הימנעו משימוש בחומרים ממכרים

 5. המשתתפים יהוו סוכני שינוי בקהילתם לשיפור האזרחות הדיגיטלית ודרכי ההתמודדות עם אתגרי גיל ההתבגרות

bottom of page