top of page

השירותים שלנו:

 סדנאות והכשרות לפיתוח מנהיגות נוער

מטרת הסדנאות הינה לסייע לבני הנוער להפוך לאזרחים פעילים ומובילים בבית הספר ובהמשך בקהילה ובחברה בכלל.הסדנאות מתאימות למועצות תלמידים, עמיתי אלכוהול, סמים ורשת ולכל בית ספר אשר רוצה לפתח בקרב תלמידיו תפיסה וכלים למנהיגות והובלה. 

בבסיס התוכנית ההבנה שמנהיגות אינה מנת חלקם של בודדים ומורמים מעם, אלא היא תופעה יומיומית, מתגלגלת אשר יכולה להתאפשר לכל אחד. 

המפגשים מאפשרים למשתתפים לרכוש ידע ומושגי יסוד בנושא מנהיגות, מיומנויות הובלה ועבודה בצוות, מיומנויות לתקשורת יעילה ועמידה מול קהל, פיתוח חשיבה ביקורתית, יצירתיות,  ערכים של ערבות הדדית, יכולות  התבוננות עצמית, מיומנויות ניהול קונפליקטים ועוד.

הסדנאות עושות שימוש בלמידה התנסותית וחוויתית, תרגול וסימולציות, ניתוח סרטים וסיפורי מקרה, המשגה ודיונים.

נושאי המפגשים (ניתנים לבחירה גם כבודדים):

 • זיהוי תכונות המנהיג

 • עקרונות בהובלה מופתית

 • תפקידים בצוות

 • זיהוי חוזקות וחולשות אישיות

 • זיהוי חסמים ומרכיבי תקשורת יעילה

 • רטוריקה ואומנות ההקשבה

 • פרזנטציה, שפת גוף ועמידה מול קהל

 • פיתוח חשיבה יצירתית

 • פיתוח חשיבה תוצאתית

 • אתיקה ומוסר

 • תכנון ואסטרטגיה

 • הצבת מטרות והשגתן

 • ניהול מצבי סכסוך וקונפליקט

Image by Perry Grone
bottom of page