top of page

השירותים שלנו:

הורים וילדים

דילמות

קבוצות הורים וילדים יושבות בפעילות משותפת בכיתה

מפגש משותף, הורים וילדים, בו יושבים ההורים והילדים במעגלים משותפים ודנים בסיפורי מקרה רלוונטים לשכבת הגיל וליחסי הורים-ילדים. הסיפורים כתובים על כרטיסיות המחולקות לצוותים ובסופם שאלות מנחות. בהמשך המפגש, מתכנסים במליאה לשיתוף בחוויה, בדיקת הרלוונטיות של הסיפורים לחיי היום יום של הילדים, תיאום ציפיות, תובנות וקבלת טיפים להמשך תקשורת אפקטיבית בין הורים לילדים.

אקווריום

מעגל הורים ותלמידים בפעילות משותפת בכיתה

מפגש משותף של הורי וילדי הכיתה אשר שם דגש על הקשבה ואמפתיה. 

באמצעות כללי דיון ושאלות מנחות לומדים הילדים על תרבות הבילוי של ההורים כשהיו ילדים ועל השקפותיהם ודאגותיהם. ההורים מקבלים תמונת מצב על תרבות בני הנוער בשכבה ועל תפיסת ההתבגרות של הילדים וביחד דנים בדרכים לשיפור התקשורת והשיתוף בין ילדים להורים

מומלץ לקיים מפגש של 2.5-3 שעות לפי החלוקה הבאה:
שעה ורבע - סדנאות כיתתיות לילדים ובמקביל הרצאה להורים
שעה ורבע - מפגש הורים ילדים כיתתי

bottom of page