top of page

הסכם שימוש בסמארטפון הורה-ילד

תחילת שנה היא זמן שהורים רבים נותנים לילד את הסמארטפון הראשון שלו.


התהליך עצמו של כתיבת ההסכם, קריאה שלו והחתימה הוא חלק משמעותי בחניכה לשימוש בסמארטפון.

מומלץ לקרוא עם הילד את ההסכם, לבקש ממנו ולתת לו דוגמאות לכל אחד מהסעיפים ואז לאפשר לו להחזיק בהסכם כמה ימים לפני החתימה עליו על מנת שיוכל לעבור עליו שוב.

כמו לכל הסכם, כדאי שגם להסכם הזה יהיה מדרג תוצאות. כלומר, מה הסנקציה שתופעל במקרה של הפרה של כל סעיף.

מצורף הסכם לדוגמא בלשון נקבה ובהמשך בלשון זכר.
Comments


bottom of page