top of page

פורנו AI - נערים הופכים את תמונות חברותיהן לעירום

תופעת ה״פורנו נקמה״ אינה חדשה אך התרחבה משמעותית עם החשיפה של בני נוער לבינה מלאכותית ובייחוד בעת הזאת כשקיימת מעין לגיטימציה חברתית ליצירת ידיעות פייק ותחושה מוטעית של ילדים שאין לכך מחיר.

באמצעות מגוון תוכנות ואפליקציות ניתן היום בקלות רבה לקחת כל תמונה ולהפוך אותה לתמונת עירום שנראות אמיתיות לחלוטין או סרטון פורנוגרפי שעלול להישאר ברשת לנצח.

ההשלכות הרגשיות הן קשות. הקורבנות עלולים לחוות נזק רגשי עמוק, כולל בושה, חרדה, פגיעה בביטחון האישי עד סכנה לפגיעה עצמית.

חוק הסרטונים קובע שהפצת תמונות עירום ללא הסכמה (גם אם נוצרו בבינה מלאכותית) היא עבירה פלילית של עד 5 שנות מאסר וקנס כספי גבוהה. לזה מתווספת עבירת זיוף שדינה עד 5 שנות מאסר.

גיל האחריות הפלילית הוא 12 ולאחרונה המגמה היא להגיש כתבי אישום גם נגד בני נוער (ולא להסתפק רק בהתערבות חינוכית)


מה עושים?

דברו עם הילדים, ברוגע ומתוך רצון להבין ביחד איתם:

  • אתה יודע, שמעתי היום שיש ילדים שלוקחים תמונות של ילדים אחרים והופכים אותן לפורנו. שמעת על זה?

  • זה משהו שיכול לקרות בשכבה שלך?

  • מה אתה חושב שמי שעושים לו את זה מרגיש? למה זה יכול להוביל?

  • אם היו עושים דבר כזה לאחותך איך היית מגיב?

  • איזה עונש אתה חושב שצריך לקבל מישהו שעושה כזה דבר?

  • אם אי פעם יעשו לך דבר כזה מה אני יכול לעשות כדי שתשתפי אותי?

  • דעי לך שאם תשתפי אותי אני אף פעם לא אכעס ואנחנו נדע להתמודד עם זה ביחד\

  • דע לך שלדעתי לעשות כזה דבר זה נורא ובשום אופן לא הייתי רוצה שאי פעם תהיה שותף למשהו כזה. ואם ראית מישהו עושה את זה אז אל תעמוד מהצד. תשתף אותי או מישהו מבוגר וביחד נעשה את הדבר הנכון.

  • פגעו בכם ברשת. שמעתם על מישהו שפוגעים בו. דווחו למוקד 105Comments


bottom of page