top of page

ליגליזציה של קנאביס - איפה זה עומד

בשבוע שעבר אושרו בקריאה טרומית הצעות חוק להסדרת השימוש בקנאביס בישראל.

בשלושה חודשים הקרובים תגבש ועדת שרים את הצעת החוק הממשלתית שתעמוד להצבעת הכנסת.

להלן השוואה בין החוק היום לחקיקה המוצעת:

על המחיר שעלולים לשלם בני נוער כתוצאה מהליגליזציה:
コメント


bottom of page