top of page

איך למנוע zoom bombing

בשבוע אחד תלמיד התחזה למפקח בזום ושיתף בסרט פורנו, בבי"ס אחר מישהו התחזה לתלמידה מהשכבה ועם מסכה על פניו וסכין בידוי איים לרצוח את המשתתפים ועוד ועוד תלמידים שחושפים את עצמם למצלמה בזום (בד"כ מדובר על תלמידים לא מבית הספר שבו זה קורה). ואלה רק המקרים המדווחים.

כמה פעולות פשוטות יכולות לצמצם משמעותית את הישנות המקרים האלה.


ראשית כנסו ל - account management ומשם ל - account settings (ראו תמונה)ושם הגדירו:


1. חדר המתנה (waiting room) - רק לאחר שהתלמידים מלאו את שמם המלא אשרו להם כניסה 2. אפשרו שיתוף מסך רק ע"י המורה (host)

3. מנעו ממשתמשים אחרים לשתף מסך (שונה מסעיף 2) 4. בטלו את אפשרות המשתמשים לקשקש על המסך (annotation) 5. בטלו את האפשרות לשנות את שם המשתמש (rename)

6. במידת הצורך סגרו את אפשרות הצ'ט הפומבי והגדירו את כל ההודעות בצ'ט שיופנו אליכם בלבד (מבלי שיתר המשתמשים יוכלו לראותם)

7. מנעו את האפשרות של משתתף שהוצא מהמפגש, להיכנס שוב

8. לאחר תחילת המפגש נעלו את הפגישה על מנת לא לאפשר לאורחים לא קרואים להיכנס


בהצלחה!

Comentários


bottom of page