top of page
אקווריום

אקווריום

מפגש משותף של הורי וילדי הכיתה אשר שם דגש על הקשבה ואמפתיה באמצעות כללי דיון ושאלות מנחות לומדים הילדים על תרבות הבילוי של ההורים כאשר היו ילדים ועל השקפותיהם ודאגותיהם. ההורים מקבלים תמונת מצב על תרבות בני הנוער בשכבה ועל תפיסת ההתבגרות של הילדים וביחד דנים בדרכים לשיפור התקשורת והשיתוף בין הילדים להורים

הכל כלול

הכל כלול

מהלך שכבתי המתחיל בסדנה לצוות החינוכי לבירור עמדות סביב נושאים הקשורים לתרבות בני הנוער וממשיך בערב משותף של הורים וילדים המתחיל בהרצאה להורים ובמקביל סדנאות לילדים ומסתיים במפגש משותף של ילדי והורי כל כיתה לסדנת "אקווריום" ללימוד שאילת שאלות ותקשורת אפקטיבית בין הורים לילדים

השירותים שלנו:

קונספטים מיוחדים

אקווריום

אקווריום

מפגש משותף של הורי וילדי הכיתה אשר שם דגש על הקשבה ואמפתיה. באמצעות כללי דיון ושאלות מנחות לומדים הילדים על תרבות הבילוי של ההורים כשהיו ילדים ועל השקפותיהם ודאגותיהם. ההורים מקבלים תמונת מצג על תרבות בני הנוער בשכבה ועל תפיסת ההתבגרות של הילדים וביחד דנים בדרכים לשיפור התקשורת והשיתוף בין ילדים להורים

הכל כלול

הכל כלול

מהלך שכבתי המתחיל בסדנה לצוות החינוכי לבירור עמדות סביב נושאים הקשורים לתרבות בני הנוער וממשיך בערב משותף של הורים וילדים בו מתקיימת הרצאה להורים ובמקביל סדנאות לילדים ומיד לאחר מכן מפגש משותף של ילדי והורי כל כיתה לסדנת "אקווריום" ללימוד שאילת שאלות ותקשורת אפקטיבית בין הורים לילדים

קפה דילמה

קפה דילמה

מפגש משותף, הורים וילדים, בו יושבים ההורים והילדים בקבוצות הטרוגניות סביב שולחנות ודנים ביחד בדילמות רלוונטיות לגיל וליחסים הכתובות על כרטיסיות עם שאלות מנחות. בהמשך המפגש, מתכנסים במליאה לשיתוף בחוויה, תובנות וקבלת טיפים לתקשורת אפקטיבית בין הורים לילדים.

פסטיבל סרטים

פסטיבל סרטים

יום שיא כיתתי/שכבתי בנושא נבחר (בריונות ברשת, אלכוהול, לחץ חברתי ועוד) המתחיל בסדנה קצרה על הנושא וממשיך בחלוקה לצוותים, כתיבת תסריט, צילום ועריכה - והכל באמצעות אייפדים. היום מסתיים בפסטיבל סרטים חגיגי בהשתתפות הצוות וההורים.

bottom of page